Hacker Si en tu webs has habilitado los comentarios, una vez entres en un nodo se muestra abajo el textarea para incluir comentarios y debajo de éste se muestra una lista de trucos (técnicamente es una li
Hacker Des de fa uns dies necessitava una solució per mostrar un camp CCK d'un node del tipus AUTOR en un altre del tipus FRASES, i els dos camps estan relacionats mitjançant el node_reference del camp CC
Hacker Ací deixo un exemple:
Hacker
Hacker A Drupal 7 canvia un poc la manera de mostrar els avatars:
Hacker Avui estava fent un grid amb Views i els nodes no estaven alineant-se correctament de forma horitzontal, i alguns s'abaixaven un poc. La solució és CSS:
Hacker
Hacker Aquestes dades estadístiques les afegirem a la Biblioteca ens els pròxims dies. Pot ser en realitat mostrar el total de comentaris no serà necessari afegir-ho:
Hacker <?php if ( arg(0) == 'node' && is_numeric(arg(1)) ) { $node = node_load(arg(1)); if (module_exists('taxonomy')) {
Hacker Per mostrar les categories cal primer saber el número nid de la taxonomia en qüestió i després, al contemplate farem un bucle que recorrerà l'array i filtrarà per eixe nid: