Hacker Per a obtenir un llistat de més de 50 nodes a la secció de la gestió de continguts del Drupal, que és la llista que aquest gestor ens dóna per defecte, podem editar el node.admin.inc i modificar '5
Hacker Drupal enmagatzema els camps de dates a les taules amb un format integer, aleshores quan volem mostrar alguns resultats fent consultes a les bases de dades, obtenim resultats difícils d'entendre co
Hacker mysql> SELECT nid, type, status, created, changed FROM node limit 10; +------+----------------+--------+------------+------------+
Hacker Un apunt de com fer el update d'un camp que contè apòstrofs i accents. M'ho apunte perquè sempre em faig embolics.
Hacker Avui he estat tornant a editar algunes opcions de les columnes de Mantis Bug Tracker, en aquest cas la icona d'edició de les incidències, que no té sentit ja que, una vegada accedim a una incidènci
Hacker
Hacker Avui volem que el titular que diu "Proyectos" a dalt a la dreta del Mantis, on sel·leccionem els distints projectes, mostre un altre titular: "Selecciona tu asistencia" perquè al treball treballem,
Hacker
Hacker Mantis Bug Tracker connecta molt bé, via LDAP, amb la base de dades d'usuaris Active Directory d'una xarxa informàtica basada en Microsoft Windows.
Hacker Al Mantis Bug Tracker necessitem que, quan els usuaris entren, que no es mostre la pàgina inicial per defecte sinó que entren directament en el llistat de les incidències (la pàgina view_all_bug