Cosetes del Subversion

Hacker

Quan instal·les BitNami Subversion Stack ha d'aparèixer en el navegador la pàgina de bitnami i posteriorment es mostra el repositori. El repositori no conté gens quan es realitza la instal·lació, per a açò és necessari configurar els usuaris del repositori i crear un projecte. En el README:”http://bitnami.org/files/stacks/subversion/readme.txt” pots trobar una secció on es mostra com realitzar una configuració bàsica del repositori.

Nomès accedireu per primera vegada tindreu el missatge:


Revision 0: /

SVN ve amb un servidor, svnserve (al igual que CVS). Aquest servidor escolta el port 3690

Obri un terminal i escriu:

$ svnadmin create /nou/path/del/teu/projecte

Ara has d'afegir els parametres al httpd.conf de l'Apache:


DAV svn
SVNPath ""

Reinicia l'Apache i ara escriu http:///locahost/lloc_del_site

He creat el 'evendejo' amb:

-bash-4.1$ svnadmin create evendejo
-bash-4.1$

Busco on estan els mòduls:

# find / | grep mod_dav
/usr/local/lib/apache2/mod_dav.so

I com ara ja sé la ruta, afegiré al /var/www/conf/httpd.conf lo següent:

# VAIG A AFEGIR EL LOADMODULE PER AL SUBVERSION
LoadModule mod_dav /usr/local/lib/apache2/mod_dav.so

pkg_add neon-0.28.6p0

He afegit al httpd.conf de l'OpenBSD les següents linies:

# AFEGIX AQUESTES LINIES PER TRACTAR D C ONFIGURAR
# EL SUBVERSION, EL SERVIDOR DE CONTROL DE VERSION,
# ESPEREM QUE HEM FUNCIONE AMB OPENBSD


DAV svn
SVNPath "/home/joan/evendejo"

# pkg_add ap2-subversion-1.6.15

# CARREGUEM EL SUBVERSION
LoadModule dav_svn_module /usr/local/lib/apache2/mod_dav_svn.so
LoadModule authz_svn_module /usr/local/lib/apache2/mod_authz_svn.so

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.