Solventant un problema a FreeBSD al instal·lar i actualitzar "/tmp is full"

Hacker

/tmp full 100%
Avui volia instal·lar un paquet de python (py27-glances) i al actualitzar les fonts he experimentat un error de que no hi havia espai al sistema de fitxer de /tmp


[root@nuvolet ~]# pkg update -f
Updating FreeBSD repository catalogue...
Fetching meta.txz: 100% 944 B 0.9kB/s 00:01
Fetching packagesite.txz: 100% 4 MiB 1.6MB/s 00:03

/tmp: write failed, filesystem is full
pkg: archive_read_extract(extract error): No space left on device
pkg: No signature found
Unable to update repository FreeBSD

La solució és editar el fitxer /etc/fstab i ampliar l'espai que li donem a /tmp de tal manera que enlloc de donar-li 30Mb, li donarem uns 100Mb, i reiniciem la màquina.

Una vegada reiniciada, comprovem si ens ha agafat l'espai de 100M:


$ df -h
Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
/dev/ufs/rootfs 29G 7.6G 19G 29% /
devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /dev
/dev/msdosfs/MSDOSBOOT 50M 7.4M 43M 15% /boot/msdos
/dev/md0 96M 28K 89M 0% /tmp
fdescfs 1.0K 1.0K 0B 100% /dev/fd
$

problema solventat editant fstab de FreeBSD

Finalment, ja podem actualitzar amb pkg update -f i fer noves instal·lacions:


[root@nuvolet /home/joan]# pkg update -f
Updating FreeBSD repository catalogue...
Fetching meta.txz: 100% 944 B 0.9kB/s 00:01
Fetching packagesite.txz: 100% 4 MiB 1.6MB/s 00:03
Processing entries: 100%
FreeBSD repository update completed. 21203 packages processed.
[root@nuvolet /home/joan]#

BSD Rocks!

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.