Instal·lant OpenBSD 4.7 al VMWARE 3.1 del treball

Hacker

Per a configurar la xarxa:

Dient-li una IP a mà:

$ifconfig vic0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0

Per tant, si volem que sempre tinga una IP editem el fitxer /etc/hostname.vic0 (especifica el nom correcte de la teua tarjeta de xarxa) i escriu algo semblant a:


inet 192.168.0.1 255.255.255.0 NONE

Amb la següent línia li donem el gateway:


$route add default 172.21.1.1

però si vols guardar-la i tenir-la sempre configurada escriu:


$vi /etc/mygate

192.168.0.254 (per exemple)

Ara ja tens la IP i el Gateway. Els servidors de noms estan al resolv.conf:


$vi /etc/resolv.conf

nameserver 192.168.0.2
nameserver 192.168.0.3

Una vegada fet açó ja puc fer un ping al servidor sepam.dipcas.es i el ping funcionarà perfectament tornant-me també la IP del servidor.

No és el meu cas al SEPAM, però si el nostre sistema de xarxa és DHCP podem deixar:


$vi /etc/hostname.vic0

dhcp

Gestionant i instal·lar programes

Sempre que un programa no estiga als ports, caldrà instal·lar-ho des dels packages d'algun repositori:


#export PKG_PATH=ftp://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/4.7/packages/i386/

A la Diputació treballem darrere del proxy i, per tant, cal activar la variable $ftp_proxy també.


export ftp_proxy=http://proxy.dipcas.es:3128

I ara ja puc arribar al repositori de OpenBSD de internet a través del proxy.

Per a provar-ho he isntal·lat el client de xat per consola irssi amb:


pkg_add irssi-0.8.14p0.tgz

I ha funcionat perfectament.
Si volem que tot açó funcione sempre ho afegirem al fitxer ~/.profile

Per actualitzar un package:


pkg_add -u NOM_PAKACGE

Per actualitzar tots els packages del sistema no afegim cap argument:


pkg_add

Ara he instal·lat el gnome perquè sóc un enamorat d'aquest escriptori i no m'agrada perdre el temps aprenent nous escriptoris, així que he fet:


pkg_add gnome-desktop-2.28.2p0.tgz
pkg_add gnome-session
pkg_add gdm
pkg_add panel

I per tenir el GDM arrancat al inici de sessió quan iniciem l'ordinador caldrà afegir açó al fitxer /etc/rc.local i tindrem el GDM arrancant al inici de sessió:


#abre el GDM al inicio
if [ -x /user/local/sbin/gdm }; then
echo -n ' gdm' ; (sleep 5; /usr/local/sbin/gdm)&
fi

/usr/local/sbin/gdm -nodaemon &

I poc a poc vaig instal·lant un escriptori normalet:

I continúe instal·lant coses:


pkg_add gnome-menus
pkg_add gnome-terminal
pkg_add epiphany epiphany-extensions
pkg_add firefox-i18n-es-ES-3.0.18.tgz firefox35-3.5.8.tgz
pkg_add ftp://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/4.7/packages/i386/nautilus-2.28.4p0.tgz
pkg_add ftp://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/4.7/packages/i386/nautilus-evince-2.28.2.tgz
pkg_add ftp://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/4.7/packages/i386/nautilus-open-terminal-0.18.tgz
pkg_add ftp://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/4.7/packages/i386/nautilus-sendto-2.28.2p0.tgz
pkg_add emacs-22-3p3-gtk

Per tenir colors a la consola (fitxers, directoris) cal instal·lar colorls i afegir al ~/.bashrc el següent:


alias ls='colorls -Ga'

Per a dir-li al sistema el llenguatge del firefox que vull de manera predeterminada es ficar "about:config" i a la secció "general.useragent.locale" i dir-li es-ES o ca-CA.

Configuració bàsica d'usuaris

Ara he creat l'usuari 'joan' amb el comando adduser. I si vull que puga convertir-se en 'root' amb el comando 'su' per a executar algunes aplicacions en mode super usuari cal afegir-lo al grupo 'wheel' amb:


$ moduser -G wheel NOMBRE_USUARIO

MySQL

Para tener levantado el servicio de MySQL en cada inicio debes agregar esto en tu /etc/rc.conf.local:


# mysql=NO para que no inicie
mysql=""

Y luego en tu /etc/rc.local lo siguiente:


if [ X"${mysql}" != X"NO" -a -x /usr/local/bin/safe_mysqld ]; then
echo -n " mysqld"; /usr/local/bin/safe_mysqld $mysql --user=mysql
> /dev/null &
fi

Programes que vull provar


pkg_add geoIP

Enllaços

La Colección de portes y paquetes
http://www.openbsd.org/es/ports.html

Openbsd install or add binary software package howto
http://www.cyberciti.biz/tips/openbsd-add-package-howto.html

Y después de la instalación, ¿qué sigue?
http://www.seguridad.unam.mx/descarga.dsc?arch=1170

Fòrums i grups de treball OpenBSD
http://old.nabble.com/OpenBSD-f12601.html

OpenBSD Support
http://www.openbsdsupport.org

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.