Configuració automàtica Wifi a FreeBSD

Hacker

Cal carregar els drivers a l'arranc, al fitxer /boot/loader.conf:


if_urtw_load="YES"

O bé, al portàtil Lenovo X201i:


iwnfw_load="YES"
if_iwn_load="YES"

iwn6050="YES"
legal.intel_iwn.license_ack=1
wlan_ccmp_load="YES"
wlan_tkip_load="YES"

wlan_wep_load="YES"
wlan_ccmp_load="YES"
wlan_tkip_load="YES"

Al fitxer /etc/wpa_supplicant.conf especifiquem el SSID i el PSK:


network={
ssid="LA_TEUA_WIFI"
psk="LA_TEUA_CONTRASENYA"
}

Modificarem /etc/rc.conf per a crear la wlan0 i la connexió afegim una d'aquestes dues línies:


wlans_urtw0="wlan0" #amb el driver urtw0
wlans_iwn0="wlan0" #al portàtil Lenovo tinc el driver iwn0

I a continuació la línea següent:


ifconfig_wlan0="WPA SYNCDHCP"

I, a l'arranc, el teu FreeBSD connectarà a la Wifi.

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.