Escriure en un fitxer "Hola Món"

Hacker

Un bon exemple:


f=open('./prova.txt', 'w')
f.write(’Primera linea\n’)
f.write(’Segona linea\n’)
f.write(’HOLA MON, aquesta es la tercera linea!!!!!\n’)
f.close()

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.