netdata, monitoritzador del rendiment de servidors GNU/Linux en temps real

netdata, monitoritzador del rendiment de servidors GNU/Linux en temps real

Una bona solució que podem tenir llesta ràpidament als nostres servidors. Es tracta d'un sistema d'scripts diversos que no calen cap configuració inicial, ni creació d'esquemes de bases de dades o dependències d'aplicacions de tercers.

La web oficial és aquesta de Github des d'on podem clonar el repositori o descarregar-lo amb les ordres de GitHub.

Tal com diu la pàgina, la instal·lació per a Debian / Ubuntu, seria:


apt-get install zlib1g-dev uuid-dev libmnl-dev gcc make git autoconf autogen automake pkg-config

O per a Centos / Fedora / Redhat seria:


yum install zlib-devel libuuid-devel libmnl-devel gcc make git autoconf autogen automake pkgconfig

Pot ser la icona superior de la dreta comence a donar-te una llum, això vol dir que el sistema ha detectat que hi ha una nova actualització.

netdata

I com que ens ho hem descarregat amb Git, podem actualitzar-lo ràpidament fent un git pull i veurem que s'actualitza en qüestió d'un minut:


[root@pwm netdata]# git pull
remote: Counting objects: 134, done.
remote: Compressing objects: 100% (81/81), done.
remote: Total 134 (delta 98), reused 89 (delta 53), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (134/134), 40.57 KiB, done.
Resolving deltas: 100% (98/98), completed with 27 local objects.
From https://github.com/firehol/netdata
3bb9a06..d095ec2 master -> origin/master
Updating 3bb9a06..d095ec2
Fast-forward
README.md | 2 +-
charts.d/tomcat.chart.sh | 7 +-
src/appconfig.c | 8 +-
src/dictionary.c | 10 +-
src/dictionary.h | 16 ++
src/global_statistics.c | 2 +-
src/global_statistics.h | 10 +-
src/plugin_proc.c | 29 ++-
src/proc_diskstats.c | 638 ++++++++++++++++++++++++++++------------------
src/url.c | 38 ++--
src/url.h | 2 +
src/web_client.c | 88 +++----
src/web_client.h | 7 +-
system/netdata-init-d.in | 37 +++-
web/dashboard.html | 10 +-
web/dashboard.js | 13 +-
web/demo.html | 10 +-
web/demo2.html | 10 +-
web/demosites.html | 201 +++++++++++-----
web/index.html | 48 +++-
web/tv.html | 10 +-
21 files changed, 783 insertions(+), 413 deletions(-)
[root@pwm netdata]#

Veig al Github que hi han algunes persones treballant per a passar-ho també per a sistemes amb FreeBSD, així que nomès estiga ho instal·laré a les meues Raspberrys :)

Una vegada instal·lat, copiem el fitxer netdata-init-d al nostre init.d (perquè al treball tenim servidors amb Red Hat Linux, i ja està:


[root@aula system]# cp netdata-init-d /etc/init.d/.
[root@aula system]# chmod 777 /etc/init.d/netdata-init-d
[root@aula system]# /etc/init.d/netdata-init-d start
Reloading systemd: [ OK ]
Starting netdata-init-d (via systemctl): [ OK ]

Espere que t'agrade aquest article i que t'animes tu també a compartir els teus experiments tècnics amb Programari Lliure.

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.