Extraure l'audio d'un vídeo flv de Youtube i passar-ho a mp3

Hacker

Primer descarreguem l'script youtube-dl programat per Ricardo García González.

Després executem l'ordre:

[joan@localhost ~]$ mplayer -dumpaudio video.flv

Ara hem generat un arxiu anomenat stream.dump que conté l'àudio en format original. Verifiquem amb el comando file:


[joan@localhost ~]$ file stream.dump
stream.dump: MPEG ADTS, layer III, v2, 64 kBits, 22.05 kHz, JntStereo

I ara, com l'stream.dump ja és mp3 farem:


[joan@localhost ~]$ mv stream.dump video.mp3

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.