View de Drupal 7 que fa un sumatori de tots els diferents tipus de contingut

Hacker

Ací un snippete per a importar des de Views:


$view = new view;
$view->name = 'nodecounts';
$view->description = '';
$view->tag = 'default';
$view->base_table = 'node';
$view->human_name = 'Node counts';
$view->core = 7;
$view->api_version = '3.0';
$view->disabled = FALSE; /* Edit this to true to make a default view disabled initially */

/* Display: Master */
$handler = $view->new_display('default', 'Master', 'default');
$handler->display->display_options['title'] = 'Node counts';
$handler->display->display_options['group_by'] = TRUE;
$handler->display->display_options['access']['type'] = 'perm';
$handler->display->display_options['cache']['type'] = 'none';
$handler->display->display_options['query']['type'] = 'views_query';
$handler->display->display_options['query']['options']['query_comment'] = FALSE;
$handler->display->display_options['exposed_form']['type'] = 'basic';
$handler->display->display_options['pager']['type'] = 'none';
$handler->display->display_options['style_plugin'] = 'default';
$handler->display->display_options['row_plugin'] = 'fields';
$handler->display->display_options['row_options']['inline'] = array(
'type_1' => 'type_1',
'type' => 'type',
);
$handler->display->display_options['row_options']['separator'] = ': ';
$handler->display->display_options['row_options']['hide_empty'] = 0;
$handler->display->display_options['row_options']['default_field_elements'] = 1;
/* Field: Content: Type */
$handler->display->display_options['fields']['type_1']['id'] = 'type_1';
$handler->display->display_options['fields']['type_1']['table'] = 'node';
$handler->display->display_options['fields']['type_1']['field'] = 'type';
$handler->display->display_options['fields']['type_1']['label'] = '';
$handler->display->display_options['fields']['type_1']['alter']['alter_text'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type_1']['alter']['make_link'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type_1']['alter']['absolute'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type_1']['alter']['external'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type_1']['alter']['replace_spaces'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type_1']['alter']['trim_whitespace'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type_1']['alter']['nl2br'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type_1']['alter']['word_boundary'] = 1;
$handler->display->display_options['fields']['type_1']['alter']['ellipsis'] = 1;
$handler->display->display_options['fields']['type_1']['alter']['strip_tags'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type_1']['alter']['trim'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type_1']['alter']['html'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type_1']['element_label_colon'] = FALSE;
$handler->display->display_options['fields']['type_1']['element_default_classes'] = 1;
$handler->display->display_options['fields']['type_1']['hide_empty'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type_1']['empty_zero'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type_1']['hide_alter_empty'] = 1;
$handler->display->display_options['fields']['type_1']['link_to_node'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type_1']['machine_name'] = 0;
/* Field: COUNT(Content: Type) */
$handler->display->display_options['fields']['type']['id'] = 'type';
$handler->display->display_options['fields']['type']['table'] = 'node';
$handler->display->display_options['fields']['type']['field'] = 'type';
$handler->display->display_options['fields']['type']['group_type'] = 'count';
$handler->display->display_options['fields']['type']['label'] = '';
$handler->display->display_options['fields']['type']['alter']['alter_text'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type']['alter']['make_link'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type']['alter']['absolute'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type']['alter']['external'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type']['alter']['replace_spaces'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type']['alter']['trim_whitespace'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type']['alter']['nl2br'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type']['alter']['word_boundary'] = 1;
$handler->display->display_options['fields']['type']['alter']['ellipsis'] = 1;
$handler->display->display_options['fields']['type']['alter']['strip_tags'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type']['alter']['trim'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type']['alter']['html'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type']['element_label_colon'] = FALSE;
$handler->display->display_options['fields']['type']['element_default_classes'] = 1;
$handler->display->display_options['fields']['type']['hide_empty'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type']['empty_zero'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['type']['hide_alter_empty'] = 1;
$handler->display->display_options['fields']['type']['separator'] = '';
$handler->display->display_options['fields']['type']['format_plural'] = 0;

/* Display: Block */
$handler = $view->new_display('block', 'Block', 'block');

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.