Varios recursos de jQuery y AJAX

Hacker

Aquí os dejos varios tutoriales y ejemplos de código de jQuery y AJAX muy buenos. A medida que vaya encontrando más iré ampliando la lista:

AJAX Database example
Recuperar y recomendar cadenas de texto para un login
Código de un sistema de votación con jquery
Un altre script de votació
45 ajax and jquery tutorials
Ejemplos con AJAX

Recursos jQuery:

jQuery UI - http://jqueryui.com

Trucos javascript:

Atributos de eventos de Javascript códigos y ejemplos prácticos
http://norfipc.com/inf/javascript-lista-eventos-paginas-web.html#

Lista de variables y funciones de Javascript para usar en las páginas web
http://norfipc.com/inf/javascript-lista-variables-funciones-usar-pagina…

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.