Referenciant un camp CCK d'un node relacionat en un altre

Hacker

Des de fa uns dies necessitava una solució per mostrar un camp CCK d'un node del tipus AUTOR en un altre del tipus FRASES, i els dos camps estan relacionats mitjançant el node_reference del camp CCK "autor_de_la_frase".

Aleshores, podem fer servir la funció de l'API de Drupal node_load, en el meu cas, per a la versió 6. I és com tot a Drupal, senzill quan veus algun exemple similar a la necessitat que tu tens.

Ací tens bàsicament el que cal: declarar quin node vols que Drupal capture i més tard mostre un camp CCK d'aquest node:


$node_relacionat = node_load(ID_DEL_NODE_A_RELACIONAR);
print $node_relacionat->CAMP_A_MOSTRAR
?>

Jo he afegit $node->field_auto[0]['nid'] ja que em dóna el id del node de l'autor on està el camp CCK field_born que vull mostrar.
Així que finalment queda com açò:


$noderefnode = node_load($node->field_author[0]['nid']);
print $noderefnode->field_born[0]['value'];
?>

Espere que aquest article siga útil per als teus projectes basats en Drupal.

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.