Modificant les notificacions per correu electrònic de Mantis Bug Tracker

Hacker

Al treball, ja tenim en producció el Mantis Bug Tracker per a més de 520 usuaris. Ara, volem fer algunes modificacions al comportament de les notificacions per correu electrònic, ja que quan un usuari publica un ticket o un informàtic agafa un o un altre usuari afegeix una nota o comentari, s'inicien una serie de correus electrònics que mantenen la comunicació entre "operador" i "client".

Una de les primeres coses que volem fer és deshabilitar el historial del ticket que sempre es mostra als correus electrònics i que considerem que és massa informació redundant i innecesària per a l'usuari.

Editem el fitxer core/email_api.php i comentem:

# format history
if( array_key_exists( 'history', $p_visible_bug_data ) ) {
$t_message .= lang_get( 'bug_history' ) . " \n";
# $t_message .= utf8_str_pad( lang_get( 'date_modified' ), 17 ) . utf8_str_pad( lang_get( 'username' ), 15 ) . utf8_str_pad( lang_get( 'field' ), 25 ) . utf8_str_pad( lang_get( 'change' ), 20 ) . " \n";

$t_message .= $t_email_separator1 . " \n";

foreach( $p_visible_bug_data['history'] as $t_raw_history_item ) {
$t_localized_item = history_localize_item( $t_raw_history_item['field'], $t_raw_history_item['type'], $t_raw_history_item['old_value'], $t_raw_history_item['new_value'], false );

$t_message .= utf8_str_pad( date( $t_normal_date_format, $t_raw_history_item['date'] ), 17 ) . utf8_str_pad( $t_raw_history_item['username'], 15 ) . utf8_str_pad( $t_localized_item['note'], 25 ) . utf8_str_pad( $t_localized_item['change'], 20 ) . "\n";
}
$t_message .= $t_email_separator1 . " \n\n";
}

Després, també volem que els correus que envia Mantis Bug Tracker tampoc diguen tota la informació que mostra la següent imatge:

I ho volem un poc més resumit, tal com mostra la següent imatge:

Açò ho hem creat comentant les següents línies:


//$t_message .= email_format_attribute( $p_visible_bug_data, 'email_reporter' );
//$t_message .= email_format_attribute( $p_visible_bug_data, 'email_handler' );
//$t_message .= $t_email_separator1 . " \n";
//$t_message .= email_format_attribute( $p_visible_bug_data, 'email_project' );
//$t_message .= email_format_attribute( $p_visible_bug_data, 'email_bug' );
//$t_message .= email_format_attribute( $p_visible_bug_data, 'email_category' );
//$t_message .= email_format_attribute( $p_visible_bug_data, 'email_reproducibility' );
//$t_message .= email_format_attribute( $p_visible_bug_data, 'email_severity' );
//$t_message .= email_format_attribute( $p_visible_bug_data, 'email_priority' );
//$t_message .= email_format_attribute( $p_visible_bug_data, 'email_status' );
//$t_message .= email_format_attribute( $p_visible_bug_data, 'email_target_version' );

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.