Llistar més de 50 nodes a la gestió de continguts de Drupal

Hacker

Per a obtenir un llistat de més de 50 nodes a la secció de la gestió de continguts del Drupal, que és la llista que aquest gestor ens dóna per defecte, podem editar el node.admin.inc i modificar '50' per la quantitat que necessitem, i ho farem on apareix la següent línia:


$result = pager_query(db_rewrite_sql('SELECT n.*, u.name FROM {node} n '. $filter['join'] .' INNER JOIN {users} u ON n.uid = u.uid '. $filter['where'] .' ORDER BY n.changed DESC'), 50, 0, NULL, $filter['args']);

I també ens cal modificar el '50' a la línia:


$form['pager'] = array('#value' => theme('pager', NULL, 50, 0));

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.