Limitant les files dels objectes textarea pels comentaris de Drupal

Hacker

Quan fiques el formulari de comentaris baix dels nodes, el textarea és massa gran per al meu gust, per a limitar el número de files només cal editar el /modules/comments/comments.module i editar l'atribut #rows a la línea 1375 (més o menys) de la següent funció a Drupal 6.x:


$form['comment_filter']['comment'] = array(
'#type' => 'textarea',
'#title' => t('Comment'),
'#rows' => 15,
'#default_value' => $default,
'#required' => TRUE,
);
if (!isset($edit['format'])) {
$edit['format'] = FILTER_FORMAT_DEFAULT;
}

I a la rama de Drupal 5.x el tens a la línia 1544 on diu:


$form['comment_filter']['comment'] = array('#type' => 'textarea', '#title' =>\
t('Comment'), '#rows' => 7, '#default_value' => $edit['comment'] ? $edit['comm\
ent'] : $user->signature, '#required' => TRUE)

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.