Limitant el número de caràcters a les descripcions de les notícies de Klaku

Limitant el número de caràcters a les descripcions de les notícies de Klaku

Per tal de maquetar bé el llistat de notícies populars i notícies pendents o ĵuŝaj novaĵoj, aleshores tant des del PHP/MySQL he limitat a 180 caràcters des de la part del Frontend de Bootstrap com ara, he limitat el formulari d'inserció de les notícies. El javascript que controla el textarea fent un contador i, si es passa de 180 caràcters atura l'escriptura i pinta el text de color roig: function limita(elEvento, maximoCaracteres) { var elemento = document.getElementById("camp_priskribo"); // Obtener la tecla pulsada var evento = elEvento || window.event; var codigoCaracter = evento.charCode || evento.keyCode; // Permitir utilizar las teclas con flecha horizontal if(codigoCaracter == 37 || codigoCaracter == 39) { return true; } // Permitir borrar con la tecla Backspace y con la tecla Supr. if(codigoCaracter == 8 || codigoCaracter == 46) { return true; } else if(elemento.value.length >= maximoCaracteres ) { return false; } else { return true; } } function actualizaInfo(maximoCaracteres) { var elemento = document.getElementById("camp_priskribo"); var info = document.getElementById("info"); if(elemento.value.length >= maximoCaracteres ) { info.innerHTML = "Maksimume "+maximoCaracteres+" literojn"; } else { info.innerHTML = "Eblas skribi "+(maximoCaracteres-elemento.value.length)+" pliajn literojn"; } } I el HTML de Bootstrap és el següent:

Eblas skribi maksimume 180 literojn

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.