Embeber Views dentro de un nodo o bloque

Hacker

Si alguna vez necesitas embeber el resultado de una vista dentro de un nodo, puedes usar el siguiente truco (recuerda poner el formato PHP a tu nodo o bloque):

Con Drupal 6


$view = views_get_view('TU_VIEW');
print $view->preview('default');
?>

O si tu vista requiere argumentos usa este otro:


$args = array(ARGUMENTOS);
$view = views_get_view('NOMBRE_DE_TU_VIEW');
print $view->preview('default', $args);
?>

Con Drupal 7


// cargamos la view
$view = views_get_view('NOMBRE_MAQUINA_DE_TU_VIEW');

// le decimos el display activo de la view
$view->set_display('NOMBRE_DEL_DISPLAY_DE_TU_VIEW');

// le pasamos argumentos (si los requisiese)
$view->set_arguments(array(arg(0),arg(1)));

// ejecutamos la view
$view->execute();

// mostramos los resultados
print $view->render();
?>

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.