El block '_Lastaj aldonoj en la forumo' al PS 2.0

Hacker

Ací el block:


$result = db_query_range('SELECT node.nid, node_revisions.nid, node_revisions.uid, node_revisions.title,LEFT(node_revisions.teaser,126) as camp_tallat,users.uid, users.name,users.picture from (node LEFT JOIN node_revisions ON node.nid=node_revisions.nid) LEFT JOIN users ON users.uid=node.uid WHERE node.type=\'forum\' order by node.nid desc', 0,10);

?>

while ($myrow = mysql_fetch_array($result)) { ?>...

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.