Acortar una url larga y mostrar sólo el nombre del dominio

Hacker

Estoy mostrando unas urls con PHP y algunas, al ser tan largas, desmontan las cajitas span donde están haciendo los prints, y se me ha ocurrido que sería más interesante acortar las urls y mostrar sólo el nombre del dominio y no todo el resto de letras y / de las urls, y la verdad es que queda muy bien.

El código que he usado es:


preg_match("/^(http:\/\/)?([^\/]+)/i",$node->field_url[0]['url'], $coin);
$nombre_host = $coin[2];
echo 'URL: ' . $nombre_host;
?>

Así, en lugar de mostraros 'http://patatas.com/ramoncin/tonto/var=300/var2=200/var3=300/var4=500' pues nos mostrará simplemente: 'http://patatas.com'

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.