Solucionar error del emulador Android en ADT 'failed to allocate memory 8'

Hacker

Cuando intentaba compilar una aplicación para Android 2.3.3 con Eclipse, no me lanzaba el emulador y me mostraba el error de failed to allocate memory 8, esto se debe a que o te falta memoria RAM o no está bién escrito el valor de la variable.

Esto se soluciona en la ruta: C:\Documents and Settings\TU_USUARIO_DE_WINDOWS\.android\avd\androidjoan.avd\config.ini y, donde dice:


hw.ramSize=1024

Debes dejarlo más o menos así (dependiendo de la memoria que le cedas al emulador y la memoria de que dispongas en tu máquina):


hw.ramSize=1024MB

Mi configuración final es:


avd.ini.encoding=ISO-8859-1
hw.dPad=no
hw.lcd.density=240
sdcard.size=300M
hw.cpu.arch=arm
hw.device.hash=499058361
hw.camera.back=none
disk.dataPartition.size=2000M
skin.path=480x800
skin.dynamic=yes
hw.keyboard=yes
hw.ramSize=768
hw.device.manufacturer=Google
hw.sdCard=yes
hw.mainKeys=yes
hw.accelerometer=yes
skin.name=480x800
abi.type=armeabi
hw.trackBall=no
hw.device.name=Nexus S
hw.battery=no
hw.sensors.proximity=yes
image.sysdir.1=platforms\android-10\images\
hw.sensors.orientation=yes
hw.audioInput=yes
hw.camera.front=none
hw.gps=yes
vm.heapSize=32

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.