Hacker Escric aquest truc per si algú és usuari de GMAIL i té una Blackberry i no sap per on començar a fer aquesta sincronització. Realment és molt senzill amb l'aplicació GoogleSync.
Hacker Las letras con sombrero del esperanto son ĉ Ĉ ĥ Ĥ ĝ Ĝ ĵ Ĵ ŝ Ŝ ŭ Ŭ y podemos obtenerlas de diversas maneras. En (x)HTML:
Hacker Aquest és el codi de l'script. Es poden esborrar opcions, per supost:
Hacker La manera de detectar el iPhone (o el iPod Touch) és la següent: if(navigator.platform=="iPhone"||navigator.platform=="iPod") { document.write('
Hacker Anem a deixar un enllaç a una pàgina que, al fer clic, canviarà al vol l'estil CSS i podrem obtenir un altra estètica. Per aixó cal pegar la següent funció després del :