Afegint usuari al POW

Hacker

Llista d'usuaris:


mysql> select * from seguridad;

Insertant nou usuari "pepiko":


mysql> INSERT INTO seguridad (usuario, clave, acceso, oficina, presente) VALUES ("pepiko", "pass_pepiko", "A", "OF3", "NO");

Si després vull tocar la part dels permissos a les diferents categories d'inciències és la taula segu_cat:


select * from segu_cat;

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.