Actualitzant algunes oficines al POW amb selects i updates

Hacker

Avui he fet una actualització a la Torre d'En Doménech, i m'ho apunto per si de cas m'oblide :-)


mysql> UPDATE asist_admva SET oficina="OF4" WHERE ayto="TORRE ENDOMENECH" and ano="2009";Query OK, 63 rows affected (0.01 sec)
Rows matched: 63 Changed: 63 Warnings: 0

mysql> select ano, mes, oficina, tipo, ayto, udes from asist_admva where ayto="TORRE ENDOMENECH" and ano="2009";

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.