Hacker Acabe de provar aquest snippet i funciona a la perfecció a Drupal 6.x:
Hacker
Hacker A banda de configurar el proxy general de l'escriptori GNOME o del navegador Iceweasel, també cal configurar el proxy de l'apt des del fitxer /etc/apt/apt.conf i afegir les següents línies:
Hacker
Hacker El certificat es genera amb la següent ordre: [root@eadmin ver2]# openssl req -new -nodes -keyout eadmin.key -out server.csr
Hacker Amb el següent codi podem agafar el path de la nostra web si tenim el mòdul path activat:
Hacker
Hacker
Hacker
Hacker Ahir vaig descarregar-me aquest script i l'he modificat alguns paràmetres que nomès apareixien en anglès i era molt estrany escoltar "Joan say Hola" o "Manolo has left".
Subscriu-te a Joan Catala Piñon - Drupal